دولت آینده

 
 

همه برای حل مشکلات با دولت آینده همکاری کنند/ نباید در جامعه توقع بیجا ایجاد کرد

حضرت آیت الله مکارم شیرازی با بیان توصیه های مهمی خطاب به رییس جمهور منتخب ملت ایران، خواستار اهتمام و توجه جدی وی به مسائل فرهنگی و حل مشکلات اقتصادی جامعه شد و در عین حال تاکید کرد که نباید در جامعه توقعات بیجا ایجاد کرد.