دو توصیه آیت الله العظمی جوادی آملی برای احیای حوزه تهران

 
 

دو توصیه آیت الله العظمی جوادی آملی برای احیای حوزه تهران

حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند: فضلایی که در تهران حضور دارند، کم نیستند و حیف است که آن‌ها صرفاً به عنوان پیش نماز و یا قاضی مشغول باشند؛ و از این رو استعداد پروری یک مدیریت درست و دقیقی را می طلبد.