ذكر زبانی

 
 

آیت‎الله استادی: ذکر زبانی بدون عمل فایده‌ای برای انسان ندارد

 آیت‎الله استادی ذکر زبانی را بدون ذکر عملی بی‎فایده عنوان و تاکید کرد: اگر کسی صبح تا شب ذکر زبانی بگوید اما مراقب اعمال خود نباشد این ذکر برای او فایده‌ای نخواهد داشت.