رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع)

 
 

رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع): دنیا نیازمند محتوای علمی حوزه است

  رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع)با بیان این که حوزه نسبت به دانش های بنیادین توجه جدی داشته باشد گفت:رشته های زیادی در حوزه راه اندازی شده که دنیا نیازمند محتوای آن خواهد بود.