رسول اكرم(ص)

 
 

معرفی سیمای حقیقی رسول اکرم(ص) در تلویزیون استرالیا

فعالان مسلمان استرالیایی به منظور افزایش آگاهی و شناخت مردم در مورد حضرت محمد(ص) و ارائه تصویری صحیح از سیمای حقیقی اسلام برای اولین بار اقدام به ساخت تیزرهای تلویزیونی در مورد رسول اکرم(ص) کرده‌اند که به‌زودی به روی آنتن می‌رود.