رهنمودهای

 
 

رهنمودهای رهبری و مراجع مشعل هدایت رییس جمهور منتخب است

  مدیر حوزه علمیه استان قم گفت: آموزه های اسلام ناب محمدی(ص) و حوزه علمیه و همچنین رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید، مشعل فروزان هدایت و طریق باسعادت رییس جمهور منتخب ملت ایران است.