ریاست جمهوری آقا

 
 

دو خاطره جالب از دوران ریاست جمهوری آقا/پرداخت پول برق و گاز نهاد ریاست جمهوری از حساب آقا

برنامه شناسنامه این هفته با حضور سید مصطفی میر سلیمی آخرین وزیر فرهنگ و ارشاد دولت سازندگی روی آنتن شبکه سه سیما رفت که طی آن دو خاطره جالب از دوران ریاست  جمهوری آقا مطرح شد.