رییس دانشگاه ادیان و مذاهب

 
 

رییس دانشگاه ادیان و مذاهب : امام موسی صدر، صد سال جلوتر بود

  در سالروز حضور و سخنرانی تاریخی امام موسی صدر در کلیسای بیروت، نشست علمی امکان اخلاق وآسیب شناسی گفتگوی ادیان، در دانشگاه ادیان و مذاهب قم برگزار شد.