زیارت، حقیقت و بستر مناسبی برای تمدن سازی اسلامی است

 
 

زیارت، حقیقت و بستر مناسبی برای تمدن سازی اسلامی است

مدیر عامل بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس گفت: زیارت، حقیقت و بستر مناسبی برای تمدن سازی اسلامی است و وجود بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در مشهد تمدن ساز است.