سطحی نگر

 
 

رسانه ها در پرداختن به مهدویت سطحی نگر نباشند

    رییس دانشکده صدا و سیما (قم) تصریح کرد: رسانه های جمعی باید مراقب باشند که در پرداختن به موضوع مهدویت دچار سطحی نگری نشوند.