سلفی‌های تکفیری

 
 

مولوی شرف‌الدین جامی‌الاحمدی : سلفی‌های تکفیری ریشه اسلام را هدف قرار دادند.

امام جمعه اهل سنت تربت جام  در نشست علمای شیعه و سنی با تأکید بر وحدت گفت: پیامبر رحمت، اهل بیت اصحاب و مجتهدین برای ما الگو هستند.