شبهه زدایی؛ مهمترین مأموریت امروز حوزویان است

 
 

روحانیت میدان فضای مجازی را خالی نکند/ شبهه زدایی؛ مهمترین مأموریت امروز حوزویان است

معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه علمیه خراسان بیان کرد: حضور هدفمند روحانیت در فضای مجازی با بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی جدید، بهترین روش برای مقابله با دشمن و شبهه ­زدایی است.