شرایط فروش تراکم از نظر فقهی در زمان حاضر

 
 

شرایط فروش تراکم از نظر فقهی در زمان حاضر/اختلاف سمی مهلک برای مسلمانان است/ نفوذ در جوانان برنامه دشمن است/دستگاه قضایی به سوء استفاده‌های مالی رسیدگی کند/ تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو رفع بیماری‌های اقتصاد است

حضرت آ‌یت الله مکارم با اشاره به شرایط حق هوا و فروش تراکم در زمان کنونی گفت: این مسأله در اختیار شهرداری ها قرار گرفته و مالک حق هوا آنها شده اند.