شكافتن ديوار كعبه

 
 

شکافتن دیوار کعبه چقدر مستند است؟

با بررسی متون تاریخی به این نتیجه می رسیم که جریان ولادت امام علی ـ علیه‎ السلام ـ و شکافته شدن دیوار کعبه در منابع متعددی از اهل سنت به آن اشاره شده است که برای نمونه به شماری از آنها اشاره می کنیم.