شورای نگهبان با شجاعت قانون اساسی را تفسیر کند

 
 

راهکارهای فقهی آیت الله العظمی مکارم برای برون رفت از وضعیت فعلی ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری/روند نام نویسی انتخابات ریاست جمهوری در شأن نظام نیست/ شورای نگهبان با شجاعت قانون اساسی را تفسیر کند

حضرت آ‌یت الله مکارم شیرازی با انتقاد از وضع نابسامان نام نویسی انتخابات ریاست جمهوری، این روند را نگران کننده دانست و خواستار تفسیر شورای نگهبان بر اساس دلالت التزامی از قانون اساسی شد.