شوهر سابق عائشه

 
 

شوهر سابق عائشه+سند

عائشه قبل از ازدواج با پیامبر اکرم، شوهر کرده، و نام همسرش جبیر بود. و ابوبکر او را باز پس گرفته و پس از گرفتن طلاق، او را به عقد پیامبر اکرم درآورده است. علت تأکید فراوان عائشه بر اینکه من بِکر بودم، شاید دفع این احتمال باشد.