شيخ الازهر مصر

 
 

در دیدار با مفتی عربستان؛ شیخ الازهر بر لزوم مقابله با فتواهای تکفیری تأکید کرد

شیخ الازهر مصر در دیدار با مفتی عربستان بر لزوم مقابله با فتواهای تکفیری تأکید کرد.