عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

 
 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: سیستم بانکی کشور به شدت ربوی است/برنامه‌ریزی‌های افزایش ماندگاری زائر در مسیر هدف اصلی مشهد باشد

 عضو اتاق فکر تبلیغ گفت: بانکداری کنونی اصولا ضد تولید است و پول را از جایی که باید باشد، بیرون کشیده و به جایی که نباید تزریق می‌کند، نظام بانکداری کنونی به ظاهر اسلامی اما به شدت ربوی است.