عملی

 
 

انتظار عملی، حرکت در مدار استکبارستیزی است

  امام جمعه مشهد، گفت: باید به دنیا فهماند که استکبار از بین رفتنی است و انتظار عملی، ‌حرکت بر مدار استکبارستیزی است که البته انقلاب اسلامی طی ۳۴ سال، این روحیه را در کشورهای مسلمان به وجود آورده است.