فرقه‌های نوظهور

 
 

هشدار مدیر حوزه؛ فرقه‌های نوظهور تاخت و تاز می‌کنند/روحانیت ظرفیت تولید فرهنگ را دارد/به داد نسل جوان برسید

  دشمن با تمام ظرفیت برای مقابله با دین‌داران به مقابله آمده و متاسفانه فرقه‌های نوظهوری در برخی از مناطق کشور در حال تاخت و تاز هستند.