فضای مجازی به پالایش و اصلاح نیاز دارد

 
 

فضای مجازی به پالایش و اصلاح نیاز دارد

  حضرت آیت الله علوی گرگانی بر لزوم اصلاح و پالایش شبکه های اجتماعی و فضای مجازی تاکید و از وضع کنونی این فضاها شدیدا ابراز نگرانی کرد.