فعالیت 900 مبلغ در خراسان رضوی

 
 

فعالیت ۹۰۰ مبلغ در خراسان رضوی

مدیر کل سابق تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه حدود ۹۰۰ روحانی مبلغ در خراسان رضوی در حال فعالیت هستند، گفت: این تعداد روحانی مبلغ در شهرهای دوردست تلفیقی و روستاهای بزرگ و در مکانهایی که امکانات کافی وجود ندارد مشغول به خدمت هستند.