قدرت‌ها

 
 

حکومت اسلامی قدرت‌های استکباری را به زانو درآورده است

عضو هیئت امناء اتاق فکرتبلیغ  امروز شاهد آن هستیم که حکومت اسلامی در عرصه جهانی تحولات عظیمی را ایجاد کرد و قدرت‌های شیطانی و استکباری همچون امریکا را به زانو درآورده است.