قرائتی

 
 

انتقاد از بی‌توجهی به پایان نامه‌های قرآنی در کشور

 رییس ستاد اقامه نماز کشور با انتقاد از بی توجهی به پایان نامه‌های قرآنی در کشور، خواستار استفاده بیشتر مبلغان از قرآن در خطابه‌ها شد.