لزوم پایش مداوم روش های تبلیغی

 
 

متولیان فرهنگی برای ذائقه­ سازی اسلامی تلاش کنند/ لزوم پایش مداوم روش های تبلیغی

تولیت ‌آستان قدس رضوی گفت: استکبار ابتدا با تغییر ذائقه و سپس با تحمیل فرهنگ خود به دنبال به استعمار کشیدن ملت‌هاست، در این شرایط متولیان فرهنگی باید برای ذائقه­ سازی اسلامی تلاش کنند و از فطرت‌های پاک که بزرگترین سرمایه برای ذائقه ­سازی اسلامی است، به بهترین شکل بهره ببرند.