ماجرای خواستگاری طلبه ای از دختر مرحوم کاشف الغطاء

 
 

تجمل گرایی عامل دور ماندن جوانان از ازدواج/ ماجرای خواستگاری طلبه ای از دختر مرحوم کاشف الغطاء

رییس حوزه علمیه اصفهان گفت: تجمل گرایی عجیبی که جامعه به آن دچار شده، عامل اصلی دور ماندن دخترها و پسرها از ازدواج است.