مبانی اقتصاد مقاومتی در کتاب و سنت

 
 

مبانی اقتصاد مقاومتی در کتاب و سنت

در بیانات مقام معظم رهبری (حفظه الله)، همان‌طور که در صدر ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز اشاره فرموده‌اند، اقتصاد مقاومتی یک نوع الگوی اقتصادی است که برگرفته از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و انقلابی است و خصلت بارز آن توانمندی اقتصاد کشور در مقابله با تهدیدهای دشمن و تبدیل آنها به فرصتی برای پیشرفت بیش‌تر است.