متأسفانه یک عده فرصت طلب در صدد تطبیق دادن دین مردم با منافع اقتصادی خود برآمده اند

 
 

متأسفانه یک عده فرصت طلب در صدد تطبیق دادن دین مردم با منافع اقتصادی خود برآمده اند

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: مردم اعتماد خود را به یک آقای رییس جمهور داده و ایشان هم اعتماد مردم را در بین کارگزاران توزیع کرده است، عده‌ای می‌خواهند در یک گوشه از قدرت قرار گرفته و همه امکانات را در انحصار خودشان قرار دهند، بعد هم برخی دیگر بگویند «آقا این‌ها کارشان قانونی بوده» یا «این ها ذخیره مملکت و کشورند.»