محکومیت حریم شکنی از سوی برخی مطبوعات

 
 

لزوم اقدام عملی مسؤولان برای رفع مشکلات و تحقق اقتصاد مقاومتی/ محکومیت حریم شکنی از سوی برخی مطبوعات

آیت الله مهدوی کنی با اشاره به برخی لغزشها در سطح مطبوعات و شکستن برخی حریم ها از سوی عده ای، چنین برداشت ناصحیحی از آزادی را محکوم کرد و گفت:«مسؤولین نباید برخی مقولات این چنین را به گونه ای بیان کنند که موجب سوء استفاده عده ای شود.