مداحان از بیان مطالب و اشعار خرافی پرهیز کنند

 
 

مداحان از بیان مطالب و اشعار خرافی پرهیز کنند/ ضرورت رعایت وحدت در مجالس

   حضرت ‌آیت الله مکارم با بیان این که اشعار مداحان باید از منابعی باشد که ارزش تاریخی داشته باشند، گفت: اشعار و مداحی ها نباید خرافات و مطالب خرافی شود که سبب تغییر چهره مذهب می شود.