مديريت فرهنگي

 
 

مدیریت فرهنگی در هیئات مذهبی /تالیف: حجه الاسلام مشیری

                                                               مدیریت فرهنگی                                                                         در                                                                  هیئات مذهبی      بیشتر بخوانید