مذهب تشیع

 
 

شیخ شحاته نقش اساسی در اسلام و مذهب تشیع داشت

رییس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به این‌که شیخ شحاته نقش مهم و اساسی در اسلام و مذهب تشیع داشت، گفت: به یقین خون پاک این شهید گریبان عاملان این جنایت را خواهد گرفت.