مرجعیت/دشمن/شیعه/جدا کردن

 
 

دشمن به دنبال جدا کردن شیعه از مرجعیت است

آیت الله رضازاده با اشاره به عظمت حجربن عدی، نبش قبر وی را جنایتی دانست که از سوی تکفیری‌های تربیت شده به دست آمریکا و دشمنان اسلام صورت گرفته است.  آیت الله رجبعلی رضازاده، استاد خارج فقه و اصول خراسان در درس اصول خود گفت: دشمنان اسلام، مرجعیت شیعه را محور مقاومت می دانند برای همین در فکر ضربه زدن به این جایگاه و نیز جدا کردن شیعه از مرجعیت هستند.