مشکلات جامعه ناشی از فراموشی سیره شهدا در اطاعت از ولی امر است

 
 

مشکلات جامعه ناشی از فراموشی سیره شهدا در اطاعت از ولی امر است

حجت الاسلام نظافت با اشاره به این که مشکلات جامعه ناشی از پشت کردن به سبک و مرام شهدا به ویژه در اطاعت از ولی امر است، گفت: امروز برخی به دشمن، گرا می دهند که ما رهبرمان را تحویل نمی گیریم که جای تأسف و شرمساری دارد.