معاونان «فرهنگي اجتماعي» و «تبليغ» حوزه علميه خراسان معرفي شدند

 
 

معاونان «فرهنگی اجتماعی» و «تبلیغ» حوزه علمیه خراسان معرفی شدند

مسئول حوزه مدیریت حوزه علمیه خراسان از انتصاب معاون جدید تبلیغ و معاون فرهنگی اجتماعی این حوزه خبر داد.