مکلف

 
 

چرا دختران زودتر از پسران مکلف می‌شوند؟

  توفیق زن بیش از مرد است و اگر انسان تنزل کند، حداقل باید بگوید زن همانند مرد است. زیرا ‏تقریباً شش سال قبل از این که مرد، مکلف شود …  حضرت آیت‌الله العظمی جوادی‌آملی در پاسخ  به سئوالی راز به تکلیف رسیدن دختران قبل از پسران را تشریح کردند. متن سئوال و پاسخ معظم‌له به شرح ذیل است.