میلاد زینت پدر

 
 

زینب الگوی مهر و شجاعت /به مناسبت میلاد زینت پدر

زینب(س) الگوی مهر و شجاعت یکى از روشن‌ترین و بارزترین نکاتى که در بررسى شخصیت آن ‏حضرت است اعطای مقام نیابت‏ خاصه از سوى حضرت اباعبدالله بود…