ناجوانمردی

 
 

ادب و انصاف سایر کاندیداها آیینه نمایش ناجوانمردی فتنه گران ۸۸ بود

  آیت الله علم الهدی با تأکید بر این که پیروزی آقای روحانی پیروزی گفتمان اعتدال بود نه سازش، گفت: ادب، انسانیت، انصاف و مروت رقبای کاندیدای منتخب، آیینه تمام نمای انعکاس فساد، ناجوانمردی و بی انصافی عوامل فتنه در سال۸۸ بود که حلاوت مشارکت هشتاد درصدی مردم را در کام ملت تلخ کردند.