نجات

 
 

جوانان را از افکار خرافی و دروغین مهدوی نجات دهید

  نسل امروز بخصوص جوانان عزیز را با فرهنگ پر افتخار مهدویت آشنا نمایید و آنان را از دام‌ها و شبکه‌های خطرناک دشمنان نجات داده و افکار خرافی و دروغین را از این فرهنگ ناب بزدایید.