نشر تشیع

 
 

نشست مطبوعاتی علمای الازهر با هدف تبیین سیاست‌‌های رویارویی با نشر تشیع

علمای مرکز اسلامی الازهر از برگزاری نشستی مطبوعاتی با هدف تعیین ابزارهای رویارویی با خطرات نشر اندیشه شیعی و رویارویی با شبکه‌های ماهواره‌ای شیعیان خبر دادند.