نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی

 
 

شیعه نیازمند نهضت رسانه ای است

         نماینده حضرت آیت الله سیستانی دلیل هجمه دشمنان را قدرت شیعه دانست و گفت: برای مقابله با رسانه های دشمن، باید نهضت رسانه های شیعی ایجاد شود.