هجرت راهبردی کلان در اندیشه اسلامی است

 
 

هجرت راهبردی کلان در اندیشه اسلامی است

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور هجرت را یک راهبرد کلان در اندیشه اسلامی ذکر و تصریح کرد: هرگاه متوجه شدید که در چارچوبی محصورید و می‌توانید پیامی را با کوچ و هجرت به بیرون از آن چارچوب ترویج دهید، درنگ نکنید.