همه باید حول محور رهبری برای تعالی نظام اسلامی بکوشند

 
 

همه باید حول محور رهبری برای تعالی نظام اسلامی بکوشند

  حضرت آیت الله علوی گرگانی همگان را به حفظ و تقویت وحدت در جامعه حول محور ولایت فقیه فراخواند و تاکید کرد که رمز موفقیت نظام اسلامی در برهه های مختلف حفظ انسجام بوده است.