همه چیز در کشور گران شده

 
 

همه چیز در کشور گران شده/ از دو قطبی کردن جامعه پرهیز شود

حضرت آیت الله نوری همدانی گفت: متأسفانه در رسانه ها شاهد این هستیم که گویا در کشور دو جریان حاکم است، حال آن که در کشور بایستی فقط یک مسیر و یک جهت باشد که آن هم میل به ولایت فقیه مشروعیت دارد.