هنر«کظم غیظ»

 
 

آیت الله مکارم شیرازی تبیین کرد؛ هنر«کظم غیظ» در سیره اخلاقی امام کاظم

حضرت ‌آیت الله مکارم تأکید کرد: تدبیر و تعقل در کار ها و کظم غیظ، دو راه اساسی نجات انسان از دام شیطان و ملامت شدن است لذا مسلمانان باید هوا و هوس هاى سرکش خود را با نیروى عقل و تفکر مهار کنند.