ویژگی های اقتصاد مقاومتی

 
 

ویژگی های اقتصاد مقاومتی

«اهمیت اقتصاد مقاومتی ازآنجا ناشی می‌شود که هجمهٔ دشمنان انقلاب اسلامی برای متوقف کردن روند پیشرفت انقلاب در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری بر عرصهٔ اقتصاد تمرکز یافته است. دشمنان در پی فشار اقتصادی، به دنبال این هستند که اولاً: روند پیشرفت کشور را متوقف نمایند،ثانیاً: از طریق دشوارساختن زندگی اقتصادی برای مردم، اعتماد و دلبستگی ایشان را به‌نظام کاهش دهند.» .ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی برخی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی از نگاه مقام معظم رهبری (حفظه الله) عبارتند از: * باید در مقابل این فشارها مصونیّت‌سازی کرد، باید به بنایبیشتر بخوانید