ویژگی های روحانی مؤثر

 
 

آیت الله نوری همدانی: اعتقاد به انقلاب و درک مسائل سیاسی از ویژگی های روحانی مؤثر است

حضرت آیت الله نوری همدانی با تبیین ویژگی های یک روحانی و طلبه مؤثر در جامعه، گفت: ایمان و اعتقاد به انقلاب، آگاهی و هوشیاری، درک امور سیاسی و اوضاع دنیا از ویژگی های مهم یک روحانی مؤثر است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حضرت آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید ظهر امروز در دیدار طلاب مدرسه علمیه ثامن الائمه زیر کوه قائنات و طلاب مدرسه علمیه شهید حقانی قم حمله به منزل کاردار ایران در قاهره را محکوم کرد و اظهار داشت: این افراد به جرم حمایتبیشتر بخوانید