کاندیداهای انتخابات صادقانه برنامه خود را ارائه دهند

 
 

کاندیداهای انتخابات صادقانه برنامه خود را ارائه دهند

حجت الاسلام ماندگاری گفت: امروز که در آستانه انتخابات ۹۶ قرار داریم باید هر یک از کاندیداها صادقانه برنامه خود را بگویند و در اندیشه جمع کردن رأی اضافی نباشند.