کسب معرفت

 
 

شناخت و کسب معرفت رسالت مهم شیعه در دوران غیبت است

نماینده ولی فقیه در کاشان با تأکید بر این که وظیفه شیعه در عصر غیبت تنها دعا کردن و پیروی لسانی از امام زمان نیست، گفت: امام شناسی و معرفت شناسی رسالت مهم شیعه در دوران غیبت است.