کلید تحول ا

 
 

دبیر اتاق فکر تبلیغ خراسان: حمایت از نخبگان حوزه کلید تحول است

خبرگزاری رسا ـ دبیر اتاق فکر تبلیغ خراسان بر حمایت از نخبگان در حوزه تأکید کرد و با بیان اینکه حمایت از نخبگان حوزه کلید تحول است، گفت: حوزه باید مرغوبیت نیروها را بسنجد و آنان را متناسب با مرغوبیت تربیت کند.